Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyon, Misyon ve Değerler

Vizyonumuz

Güç ve aktarma sistemleri konusunda sağladığı sürdürülebilir ekonomik ve stratejik fayda ile ülkemizin dışa bağımlılığını asgari seviyeye indirmiş bölgesel ve küresel bir çözüm merkezi olmak.


Misyonumuz

Kritik güç ve aktarma sistemi teknolojilerini yerli ve milli olarak geliştirmek, bölgesel pazara rekabetçi ve stratejik ürünler sunmak, kurduğu iş birlikleri ile sürdürülebilir ekosistemin oluşumuna fayda sağlamak.


Değerlerimiz

   • Yerli ve Milli Olmak,
   • Kritik Teknoloji Çözüm Merkezi Olmak,
   • Ülke Hedeflerine Katkı Sağlamak,
   • Gelişen ve Geliştiren Olmak

Top