Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel verilerin korunması BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi’nin en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymaktadır.

İşbu Politika çerçevesinde; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için;
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Veri Sahibi Başvuru Formu