Kurumsal
BMC Power

BMC POWER, ülkemizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla öncelikli olarak savunma sektöründe ve sonrasında ihtiyaç duyulan ticari sektörlerde gerekli olan güç gruplarını geliştirmek ve üretmek amacıyla kurulmuştur.

İstanbul’da yer alan mühendislik ofisleri ile Sakarya’da bulunan üretim ve test merkezinde yürüttüğü faaliyetlerinin yanında; özellikle kritik teknolojilerin yerli ve milli paydaşlar ile geliştirilmesi ve üretilmesi için altyapı oluşturma faaliyetleri de yürüterek bölgesel bir çözüm merkezi olma hedefine her geçen gün kararlılıkla yaklaşmaktadır.

 

BMC Power

Vizyon: Yüksek Teknoloji içeren özel motor ve güç aktarım sistemleri konusunda sıradışı tasarım, test ve üretim altyapısı ile paydaşlarının güvendiği ve saygı duyduğu uluslararası bir çözüm merkezi olmak.

Misyon: Savunma alanında ve özel İhtiyaçlara yönelik motor ve güç aktarma sistemlerinde en ileri teknolojiyi tecrübeli personeli ile müşterilerine sunan, rekabetçi, yenilikçi, güvenilir, özgün ve katma değeri yüksek çözümler üreten lider bir teknoloji merkezi olmak.

Değerlerimiz:

  • Güvenilir
  • Yenilikçi
  • Cesur
  • Mükemmelliyet
  • Takım Ruhu
  • Çözüm Odaklı
BMC Power

BMC POWER'da Kariyer

BMC POWER olarak Savunma sanayi ve ticari araçlarda kullanılmak amacı ile gerekli olan yerli ve milli güç gruplarını geliştirip üretiyoruz.

Tüm paydaşlarımıza değer yaratmak amacıyla ülkemizi için fark yaratan başarılara imza atmaktan gurur duyuyoruz. Hedefimize giden yolda insan kaynağımızı en büyük gücümüz olarak görüyoruz.

İşe alım ve yerleştirme sırasında kurumsal kültür ve değerlerimize uygun, işin ve pozisyonun gerektirdiği bilgi, beceri, deneyim ve yetkinliklere sahip, şirketimizi ileriye taşıyacak, değişime açık adayların seçimini amaçlarız.

Siz de gücümüze güç katmak istiyorsanız. Açık pozisyonlarımızı incelemek için tıklayınız.

11.750 m2

Kapalı Alanda Faaliyet

33.000 m2

Açık Alanda Faaliyet

26.000'den

Fazla Farklı Parça ve Sistemler

300 kişilik

Güçlü Üretim Kadrosu

Kişisel verilerin korunması BMC POWER Motor ve Kontrol Teknolojileri Anonim Şirketi’nin en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uymaktadır.

İşbu Politika çerçevesinde; Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için;
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Veri Sahibi Başvuru Formu

BMC POWER olarak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda stratejik hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda çalışanlarımızı her zaman en önemli değerimiz olarak görüyoruz.
Bu doğrultuda BMC POWER çalışanları ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gerekli tedbirleri almayı en önemli prensip olarak benimsemekteyiz.
BMC POWER olarak benimsediğimiz “Temiz, Sağlıklı ve Kaliteli Üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ediyoruz.

KALİTE

Ulusal ve uluslararası standartlara uyum ile gelişen ve/veya değişen gerek teknolojik gerek saha şartlarına ve müşteri taleplerine uygun Yerli ve Milli ürünler üretmek amacıyla içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürdürmeyi ve kalite düzeyini yükseltmek için sürekli iyileştirmeyi benimseyen bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İŞ GELİŞTİRME

İş Geliştirme Birimi, BMC Power bünyesinde kazanılan yeteneklerin ve kurulan alt yapıların sürdürülebilir ve geliştirilebilirliğinin geniş yelpazelere yayılması amacıyla kurulmuştur. Güç Grubu ve ilgili alt sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonu konusunda oluşturulan bilgi birikimi ve kabiliyetlerin Kara Platformlarına ilave olarak Deniz platformları ve Jeneratör uygulamalarına da taşınmasına yönelik olarak İş Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.