Politikalarımız

BMC POWER olarak, vizyon ve misyonumuz doğrultusunda stratejik hedeflerimize ulaşmak için yaptığımız çalışmalarda çalışanlarımızı her zaman en önemli değerimiz olarak görüyoruz.
Bu doğrultuda BMC POWER çalışanları ve fabrika sahasında iş, staj veya ziyaret amaçlı bulunan herkes için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı oluşturmak amacıyla gerekli tedbirleri almayı en önemli prensip olarak benimsemekteyiz.
BMC POWER olarak benimsediğimiz “Temiz, Sağlıklı ve Kaliteli Üretim” sloganından hareketle, üst yönetim de dahil olmak üzere tüm çalışanlarımızla iş sağlığı ve güvenliği konularında gereken bilinç ve kültürün oluşturulması hedefi ve tüm iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğu inancı ile hareket ediyoruz.

KALİTE

Ulusal ve uluslararası standartlara uyum ile gelişen ve/veya değişen gerek teknolojik gerek saha şartlarına ve müşteri taleplerine uygun Yerli ve Milli ürünler üretmek amacıyla içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürdürmeyi ve kalite düzeyini yükseltmek için sürekli iyileştirmeyi benimseyen bir yaklaşım ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

İŞ GELİŞTİRME

İş Geliştirme Birimi, BMC Power bünyesinde kazanılan yeteneklerin ve kurulan alt yapıların sürdürülebilir ve geliştirilebilirliğinin geniş yelpazelere yayılması amacıyla kurulmuştur. Güç Grubu ve ilgili alt sistemlerinin tasarım, geliştirme, üretim, test ve kalifikasyonu konusunda oluşturulan bilgi birikimi ve kabiliyetlerin Kara Platformlarına ilave olarak Deniz platformları ve Jeneratör uygulamalarına da taşınmasına yönelik olarak İş Geliştirme faaliyetleri yürütülmektedir.