Üniversite Sanayi İş Birliği

Üniversite Sanayi İş Birliği

BMC Power Motor ve Kontrol Teknolojileri A.Ş, üniversite-sanayi işbirliğini geliştirme amacıyla üst düzey katılımlı ziyaretler ve tanıtım etkinlikleri gerçekleştirmektedir. Çeşitli üniversite ve sanayi odalarında akademisyenler ve iş adamları ile bir araya gelinerek üniversite-sanayi ekosisteminin geliştirilmesi gereği vurgulanmakta ve BMC Power olarak bu ekosisteme katkı verilmesi yönünde işbirliği adımları atılmaktadır.

Gerçekleştirilen üniversite ve sanayi ziyaretlerimiz:

  • Karadeniz Teknik Üniversitesi
  • Atatürk Üniversitesi
  • Ondokuz Mayıs Üniversitesi
  • Kocatepe Üniversitesi
  • Koç Üniversitesi
  • Sakarya Üniversitesi
  • OSTİM
  • Gaziantep Sanayi Odası


Üniversitelerle işbirlikleri kapsamında; akademisyenlerden hizmet ve danışmanlık alınmakta, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri istihdam edilmekte, proje konularımız ile ilgili Yüksek Lisans ve Doktora tezleri desteklenmekte, üniversite öğrencilerine staj imkanı sunulmakta ve üniversitelerle ortak altyapılar geliştirilmektedir.

Sanayi ve Ticaret Odaları ziyaretleri kapsamında ise, projelerimiz tanıtılmakta, olası işbirliği alanları tespit edilmektedir. Sanayi tesisleri incelenmekte, mühendislik ve üretim kabiliyetlerinin artırılmasına yönelik destekler verilmektedir.

Top