Yetkinlikler/Faaliyet Alanları

Yetkinlikler/Faaliyet Alanları

Yetkinlikler/Faaliyet Alanları

BMC POWER, güç ve aktarma sistemlerinde fikirden nihai ürüne giden yolculukta yüksek katma değer üreten bir çözüm merkezidir. Bu süreçte ülkemizdeki yetenek ve altyapılardan azami seviyede yararlanarak yerlileşmeyi, geliştirdiği bilgi ve deneyimi de kritik paydaşlara aktararak millileşmeyi ön plana çıkaran bir felsefe ile çalışmaktadır.      

Şirketimizin faaliyet alanları: ticari ve savunma sektörleri için güç ve aktarma sistemlerini oluşturan motor, şanzıman (transmisyon), soğutma paketi ve kontrol ünitelerini kapsamaktadır.

Faaliyet alanlarındaki çalışmalarımızı proje aşamasından nihai ürüne kadar olan safhalarda yetkinliklerimizi kullanarak yürütmekteyiz. Başlıca yetkinliklerimiz ise kavramsal tasarım, detay tasarım, analiz, optimizasyon, simülasyon, prototipleme, test, kalifikasyon ve üretimdir.

Bu faaliyet alanlarındaki yetkinliklere ek olarak, şirketimiz kendi bünyesinde veya iş birliği içinde olduğu şirketler bünyesinde kritik alt sistemlerin yerlileştirilmesi için gerekli bilgi birikiminin oluşturulması ve altyapının kurulması konusunda yetkinliğine sahiptir.

Bu çalışmalarımızı etkin ve verimli yapabilmek adına her türlü inovatif bilgi birikimi ve yaklaşımlarını, mühendislik yazılımlarını ve dünya standardı bilgi teknolojileri altyapılarını süreçlerimizde kullanmaktayız.

Top