Politikalarımız

Politikalarımız

Kalite Politikası

Ulusal ve uluslararası standartlara, güncel teknolojik şartlara ve müşteri taleplerine uygun, kalite düzeyi yüksek ve dış bağımlılığı asgari seviyeye indirmiş Yerli ve Milli çözümler sunmak.

Paydaşlarımızın beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturduğumuz süreçlerimiz ile kaliteyi ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmek ve sürdürmek. İş ahlakı hassasiyeti ve sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek ülke ekonomisine ve bilgi birikimine katma değerler sağlamak.

Çalışanlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı ile ergonomik bir altyapı neticesinde motivasyonlarını ve yetkinliklerini en üst seviyede tutmak.

Tüm paydaşlarımıza, içinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı davranarak kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirme, mevcut hedeflere ulaşma ile bu hedeflerin daha ileriye taşıma noktasında sorumluluk vermek ve sektöründe kalite açısından örnek bir kuruluş olmak için var gücümüzle çalışmak.

Top